Villkor och trygghet

Trygghet och villkor

*Vi erbjuder vår personal bra arbetsförhållande genom att de har rätt lön och är fullt försäkrade med FORA försäkringar och Länsförsäkringar både när de är i ditt hem och på resorna dit.


*Ditt hem är vår arbetsplats-och det förpliktigar! Vi har fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.


*Alla som jobbar hos oss skriver också på ett sekretessavtal och vi begär ut utdrag från polisregistret vid nyanställning.


*Vi har full företagsförsäkring i Länsförsäkringar för allt som kan hända i ditt hem. Om olyckan skulle vara framme.


*Vi har kontinuerliga internutbildningar.


*Vi genomför ständiga kvalitetskontroller.


*Vi är momsregistrerade.


*Vi har F-skattsedel.


*Vi är ett Aktiebolag.


*Vi debiterar kunden för varje påbörjad timme.


*Vi har finansiering via Qliro, du väljer detta via Bokadirekt.


*DU SOM KUND BÄR ANSVAR ÖVER ATT SETILL SÅ ATT DU HAR RÄTT TILL RUTAVDRAG. www.skattemyndigheten.se

Välkommen till Finstädat


Kontakta oss på kundtjänst